Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Jun 24, 2021

Danmark er et tiltagende klasseopdelt samfund, og det medfører en mental kløft mellem by og land, rig og fattig. Sådan lyder konklusionen fra Lars Olsen, der er hovedforfatter bag bogen, ”Rige børn leger bedst”.

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC LIVE, hvor Lars Olsen møder Hans Thor Andersen, forskningschef...


Jun 17, 2021

Der kommer flere og flere ældre i Danmark. Men det afspejles ikke altid i en byplanlægning, der prioriterer skaterbaner og rum til offentlige fester.

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC LIVE, hvor Lotte Nystrup Lund, stifter af Futurista.dk, og Bente Scavenius, kunstkritiker og forfatter, diskuterer hvad en god by...


Jun 11, 2021

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor vi spørger Benny Engelbrecht, om man kan opdrage de unge til at hoppe på cyklen, eller om der skal helt andre midler til, hvis Danmark ikke i fremtiden skal blive en cykelnation uden cyklister.


Jun 9, 2021

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC LIVE, hvor Sophie Hæstorp Andersen møder professor Henrik Vejre til en diskussion om de dilemmaer, der følger med bynatur - og hvorfor vi ikke allerede har mere natur, selvom Københavns Kommune har både strategier og mål for det.


Jun 3, 2021

Coronaen fik københavnerne til at søge ud af byen, og alligevel er boligpriserne eksploderet i Hovedstaden. Er vi på vej ind i en boligboble eller er urbaniseringen ved at knække over?

Lyt med, når Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter, og Kaare Dybvad Bek, indenrigs- og boligminister, gør os klogere på...