Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Aug 26, 2021

’Livability’ er blevet den moderne storbys buzzword. Ambitionen om at skabe byer, der er gode at besøge og bo i, er da også prisværdig, og har gjort København til en by, der beundres verden over. Men ender jagten på ’livability’ med at tage pusten fra byens hverdagsliv?

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC...


Aug 19, 2021

Københavns nye halvø, Lynetteholmen, er blevet kaldt et kinderæg, fordi vi får tre gevinster: flere boliger, stormsikring og en måde at komme af med byudviklingens overskudsjord på. Men projektet deler vandene og får stor kritik fra især københavnerne.

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC LIVE, hvor vi...