Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Sep 29, 2021

Simon Kjær Hansen er aktuel med bogen ”Et forsvar for storbyen”, der argumenterer for, at storbyen er én af løsningerne på klimakrisen. Men hvad vil en øget urbanisering betyde for livskvaliteten og arkitekturen i storbyen – og i landets mindre kommuner?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens vært, Anne...


Sep 24, 2021

Peter Schultz Jørgensen er aktuel med bogen ”Opgøret om København”, der kritiserer den københavnske byudvikling for at være for gældsdrevet og for ikke at være demokratisk nok. Er den københavnske byudvikling for dårlig til at inddrage byens borgere?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens vært, Lars...


Sep 15, 2021

Parcelhuskvartererne voksede frem i 1960’erne som svar på datidens drøm om lys, luft, have og hus, og de er fortsat populære blandt danskerne. Men kan parcelhuskvartet følge med nutidens udfordringer som klimaforandringer, nye familieformer og stigende ensomhed?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens vært, Anne...


Sep 10, 2021

Mette Lis Andersen, arkitekt og tidl. direktør i blandt andet Realdania By og Københavns Kommune, er bogaktuel med ’Bedre byskik’, der stiller skarpt på byudviklingens udfordringer i dag.

I bogen opstilles ti dogmer, der skal forbedre den moderne byudvikling. Men kan de det?

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC...


Sep 2, 2021

Danske tegnestuer tegner i dag roste projekter over hele kloden. Men hvad betyder de internationale strømninger for den arkitektur, der bliver opført herhjemme? Mister vi den danske tradition for at tegne med sans for konteksten og med respekt for håndværket og bygningskulturen?

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC...