Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Nov 26, 2021

Også i 1960’erne protesterede borgere over byens udvikling, som mange gør det i dag over Lynetteholm og Amager Fælled. Men hvordan er det anderledes i dag end dengang?

Det spørger vi københavneren og den tidligere politiker, Ritt Bjerregaard, om, når hun i denne udgave af MorgenDAC LIVE sidder overfor...


Nov 12, 2021

Der har været stor kritikken af de demokratiske processer omkring Lynetteholm. Kan en ny borgersamling rette op på det? Vi diskuterer også, hvad en demokratisk byudvikling er og hvem der har ansvaret. Gæsterne er forsker Annika Agger og adm. direktør i By&Havn, Anne Skovbro. 


Nov 11, 2021

Hvor meget kan vores lokalpolitikere egentlig ændre på? Kan de overhovedet leve op til deres egne valgløfter og hvor stor indflydelse har kommunalpolitik egentlig på vores dagligdag? I denne MorgenDAC LIVE podcast diskuterer kommunalforsker Roger Buch med tidligere teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, hvor...