Preview Mode Links will not work in preview mode

MorgenDAC LIVE


Oct 8, 2021

De københavnske børnefamilier søger i stigende grad mod større boliger i omegnen, og samtidig er der mangel på små lejligheder til studerende, enlige og ældre. Hvilke typer boliger skal vi bygge, hvis vi skal imødekomme københavnernes boligbehov?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens vært, Anne Katrine Harders, spørger beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, og byudviklingsdirektør hos NREP, Jens Kramer Mikkelsen, om vi bygger de forkerte boliger.