Preview Mode Links will not work in preview mode

MorgenDAC LIVE

Feb 2, 2020

Vi afsøger fortællingen om boligmarkedet, der er indhyllet i myter og fejlbehæftede forestillinger om udviklingen og markedets dynamikker.

Dagens gæster er Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, og Jacob Heinsen, Departements-chef i Transport- og Boligministeriet.

Den første myte, vi be- eller...