Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Nov 12, 2021

Der har været stor kritikken af de demokratiske processer omkring Lynetteholm. Kan en ny borgersamling rette op på det? Vi diskuterer også, hvad en demokratisk byudvikling er og hvem der har ansvaret. Gæsterne er forsker Annika Agger og adm. direktør i By&Havn, Anne Skovbro.