Preview Mode Links will not work in preview mode

MorgenDAC LIVE


Oct 5, 2020

Byen skal designes for dem, der skal bo, leve og bevæge sig i den – borgerne. Men hvor meget skal borgerne egentlig selv være med til at bestemme over byens udvikling, og bør de deltage endnu mere, når der bygges nye bygninger, planlægges nye veje og rives ned i vores by?

Det er hvad vores vært Lars Fjendbo Møller diskuterer med Zakia Elvang og Karsten Biering ved denne MorgenDAC.