Preview Mode Links will not work in preview mode

MorgenDAC LIVE


Dec 20, 2019

Luftrummet over de danske byer er indtaget af kraner på overarbejde. Men hvis der er gang i den danske byudvikling, må den kinesiske være på steroider til sammenligning. Sammen med urbanist og ph.d., Niels Bjørn, vender vi blikket mod den anden side af kloden for at sætte den danske byudvikling i perspektiv, og spørger om vi måske ligefrem kan lære noget af ekstremerne?

Din vært er Anne Katrine Harders

Denne podcast er en liveoptagelse fra en arrangementrække, vi kalder MorgenDAC.