Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Nov 28, 2023

Mange private byudviklere har tjent styrtende med penge på at bygge, og penge er en af de væsentligste drivere, når byen udvikles. Byudvikling en risikofyldt investering, så derfor skal det også kunne betale sig, men forærer vi som samfund for store samfundsmæssige værdier til private udviklere uden at få nok tilbage til byen? 

I denne episode af Byen forfra ser vi på, hvordan vi som byer og samfund får mest ud af den byudvikling, som andre tjener penge på. Lars Fjendbo Møller spørger Hans-Bo Hyldig, som bl.a. står bag Grønttorvet i Valby og Peder Baltzer Nielsen, der er tidligere stadsarkitekt i Aalborg, hvad vi kan forvente af udviklerne, og hvad konsekvenserne ville være, hvis vi stillede endnu højere krav til dem, der tjener penge på at bygge by.

Byen forfra er optaget til Dansk Arkitektur Centers ugentlige live-event, MorgenDAC, som er for dig, der vil have et nuanceret indblik i byens udvikling og arkitektur. Her samler vi beslutningstagere, branche og borgere til samtaler om de emner, der fylder på dagsordenen og former fremtiden. Podcasten er produceret af Dansk Arkitektur Center og redigeret af Munck Studios.