Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Oct 13, 2021

København får international hæder for at være en by med plads til både fodgængere, cyklister og et levende byliv. Men antallet af bilen i byen stiger for hvert eneste år, og det udfordrer disse kvaliteter. Er det muligt at få en by til at fungere (næsten) uden biler?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens...


Oct 8, 2021

De københavnske børnefamilier søger i stigende grad mod større boliger i omegnen, og samtidig er der mangel på små lejligheder til studerende, enlige og ældre. Hvilke typer boliger skal vi bygge, hvis vi skal imødekomme københavnernes boligbehov?

Lyt med på denne MorgenDAC, hvor dagens vært, Anne...