Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra

Feb 9, 2023

Hvad betyder for arkitekturen, fra byggeri til byrum, hvis der er dele af arbejdet, der er udført af kunstig intelligens? De fleste af os har hilst på Chat GPT og har nok også indset, at det med kunstig intelligens ikke længere blot er et fjernt fremtidsscenarie, men en meget virkelig del af...


Feb 6, 2023

Synes du, der er nok at vælge i mellem, når du skal sætte dit kryds på stemmesedlen?

Politikerne ligner hinanden i høj grad – der er flere mænd end kvinder, de fleste politikere har lange videregående uddannelser, og der er få med minoritetsbaggrund. Men er det et problem? Behøver politikerne at være...