Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Feb 9, 2023

Hvad betyder for arkitekturen, fra byggeri til byrum, hvis der er dele af arbejdet, der er udført af kunstig intelligens? De fleste af os har hilst på Chat GPT og har nok også indset, at det med kunstig intelligens ikke længere blot er et fjernt fremtidsscenarie, men en meget virkelig del af arbejdslivet allerede. 

I denne episode af Byen forfra ser vi på, hvordan kunstig intelligens allerede indgår i udviklingen af arkitektur, sammen med Signe Kongebro, partner hos Henning Larsen Arkitekter, og Andreas Refsgaard, kunstner of forfatter til ’Skab af en kunstig intelligens - Udnyt computerens kreative potentiale’. Og vi ser også på, om der er grund til at være bekymret, når kunstig intelligens efterhånden er ved at blive mere intelligent end mennesket. Anne Katrine Harders er vært, og hun er i hvert fald lidt bekymret. 

Byen forfra er optaget til Dansk Arkitektur Centers ugentlige live-event, MorgenDAC, som er for dig, der vil have et nuanceret indblik i byens udvikling og arkitektur. Her samler vi beslutningstagere, branche og borgere til samtaler om de emner, der fylder på dagsordenen og former fremtiden. Podcasten er produceret af Munck Studios.