Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Sep 21, 2023

Debatten om Lynetteholm fortsætter. Ane Cortzen bidrager nu med bogen 'Tænk os om', der præsenterer alternativer til at løse de udfordringer – fra klimasikring til befolkningstilvækst – som det ellers er hensigten, at Lynetteholm skal gøre. 

Det er en debat, der er svær at tage – og det er netop selve debatten, denne episode af Byen forfra handler om. Gør denne debat byudviklingen bedre? Anne Katrine Harders spørger Ane Cortzen, tv-vært og arkitekt, og Ole Birk Olesen, der både sidder i folketinget og Københavns borgerrepræsentation for Liberal Alliance – og som i øvrigt deltog som transportminister på det efterhånden sagnomspundne pressemøde, hvor Lynetteholm blev lanceret i 2018. 

De afgør ikke Lynetteholm, om er en god eller en dårlig idé (det er en anden diskussion), men sammen snakker de om, hvordan vi får en konstruktiv debat om Københavns udvikling og projekter som Lynetteholm. For kan vi egentlig det?

Byen forfra er optaget til Dansk Arkitektur Centers ugentlige live-event, MorgenDAC, som er for dig, der vil have et nuanceret indblik i byens udvikling og arkitektur. Her samler vi beslutningstagere, branche og borgere til samtaler om de emner, der fylder på dagsordenen og former fremtiden. Podcasten er produceret af Dansk Arkitektur Center og redigeret af Munck Studios.