Preview Mode Links will not work in preview mode

MorgenDAC LIVE


Jun 17, 2021

Der kommer flere og flere ældre i Danmark. Men det afspejles ikke altid i en byplanlægning, der prioriterer skaterbaner og rum til offentlige fester.

Lyt med på denne udgave af MorgenDAC LIVE, hvor Lotte Nystrup Lund, stifter af Futurista.dk, og Bente Scavenius, kunstkritiker og forfatter, diskuterer hvad en god by er, når man bliver ældre.