Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Nov 23, 2023

Der bliver bygget mange nye boliger i København, og alligevel er priserne steget. Men kunne det være anderledes? I denne episode af Byen forfra spørger Anne Katrine Harders, hvad der egentlig vil ske, hvis boligbyggeriet i en periode blev bremset.

Først spørger vi Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (S) og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) om deres visioner for boligmarkedet, og de visioner efterprøver vi bagefter på boligøkonom Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter. 

Byen forfra er optaget til Dansk Arkitektur Centers ugentlige live-event, MorgenDAC, som er for dig, der vil have et nuanceret indblik i byens udvikling og arkitektur. Her samler vi beslutningstagere, branche og borgere til samtaler om de emner, der fylder på dagsordenen og former fremtiden. Podcasten er produceret af Dansk Arkitektur Center og redigeret af Munck Studios.