Preview Mode Links will not work in preview mode

Byen forfra


Nov 16, 2023

Byggeriet skal være grønt, bæredygtigt, DGNB-certificeret, biobaseret, upcyclet, klimavenligt og CO2-neutralt. Og så skal det opfylde verdensmål, klimakrav, holde sig inden for doughnutten og nu skal det også være regenerativt. Giver de nye begreber mening eller blot (endnu) en anledning til greenwashing?

Denne episode af Byen forfra er optaget til vores live-event, MorgenDAC, som denne gang fandt sted på Building Green. Her tillod vi os, trods den alvorlige dagsorden, at spille et slag bæredygtighedsbingo, for at snakke om hvad mangfoldligheden af begreber betyder for den bæredygtige omstilling af byggeriet. Anne Katrine Harders gransker begreberne sammen med journalist, forfatter og tidligere taleskriver for statsministeren, Villads Andersen, og Signe Kongebro, Global Design Director, og partner hos Henning Larsen Arkitekter.

Denne podcast er produceret af Dansk Arkitektur Center og redigeret af Munck Studios.